تعرفه خدمات اینترنت

 

  • دنبال طرح های ویژه مون هستی؟!
  • icon بسته ترافیکی نیاز داری؟!
  • قرار داد مشترکین
تعرفه (تومان)
2.000
ترافیک
1 گیگابایت