تعرفه خدمات اینترنت

services fanava

  • icon سرویس های غیر حجمی
  • icon ترافیک اضافه
  • icon تعرفه مودم ها

icon order new ser

new with bw sep

speed bw end

sign-content فن آوا برای همه کاربران سقف مصرف منصفانه را در ساعات 2 الی 8 صبح بصورت ویژه درنظر گرفته است. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)

sign-content سرویس های اینترنت پرسرعت فن آوا (+ADSL2) از 12 آذر ماه، مطابق جدول فوق تغییر كرد.

sign-content در جدول تعرفهها جهت شفافسازی، میزان ترافیک سرویسها در دو ستون به تفکیک ترافیک داخلی و ترافیک بینالملل مشخص گردیده است.

sign-content ترافیک اختصاص یافته به هر سرویس معادل ترافیک داخلی میباشد که در صورت استفاده از محتوای بین الملل ترافیک به میزان یک دوم (2/1) محاسبه می گردد که میزان آن در ستون آستانه مصرف منصفانه محتوای بینالملل مشخص گردیده است.

sign-content بطور مثال برای سرویس 4 مگابیت، 180 گیگابایت ترافیک منظور شده است که مشترک می تواند، 90 گیگابایت ترافیک بین الملل و یا 180 گیگابایت ترافیک داخلی مصرف نماید.

sign-content در صورت مصرف ترکیبی، ترافیک مصرفی بینالملل به داخلی به ترتیب به نسبت 1 به 2 تقسیم خواهد شد.

sign-content قیمت سرویس ها در جدول فوق، قیمت خام سرویس می باشد که در هنگام خرید، 9% مالیات بر ارزش افزوده به آن اضافه خواهد شد.

sign-content حجم ترافيك مصرف منصفانه قيد شده در جدول فوق در كل مدت زمان تعريف شده، قابل استفاده است. به عنوان مثال در سرويس ٤ مگابيت بر ثانيه و مدت ٣ ماه، شما در كل مدت ٣ ماه، امكان مصرف ٤٥٠ گيگابايت را خواهيد داشت. پس از اتمام اين حجم، در هر زماني از دوره سرويس، سرويس به كف سرعت خواهد رسيد.

sign-content حجم تبادل ترافیک منصفانه ماهیانه ، مشمول شرایط مصرف منصفانه خواهد شد (بر اساس مصوبه شماره 266 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات) و پس از اتمام این حجم، اتصال کاربر به شبکه اینترنت به هيچ عنوان قطع نخواهد شد و فقط بر اساس سرویس خریداری شده به سرعت های مندرج در جدول "سرعت سرویس های غیر حجمی فن آوا، بعد از اتمام حجم منصفانه" تا پایان دوره زمانی سرویس هدايت خواهد گردید.

sign-content در صورت افت سرعت به سرعت های مندرج در جدول "سرعت سرویس های غیر حجمی فن آوا، بعد از اتمام حجم منصفانه"، شما می توانيد با خرید گیگ اضافه به سرعت عادی سرویس خود بازگردید و یا سرویس دوره بعدی خود را زودتر از موعد خریداری نمایید.

sign-content فن آوا، میزان ترافیک ماهیانه را به گونه ایی در سرویس ها طراحی کرده است که مطابق با مصرف و نياز شما در ماه باشد.

sign-content  در صورت تمایل به خرید ترافیک اضافه، قیمت هر گیگابایت ترافیک 2000 تومان خواهد بود که در صورت مصرف داخلی، حجم خریداری شده به میزان 2 برابر محاسبه خواهد شد.

sign-content هزینه دایری و تخلیه خطوط مشترکین توسط شرکت مخابرات ایران (مطابق مصوبه شماره ۱ جلسه ۲۳۷ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات)، ۱۲٫۰۰۰ تومان است که در هنگام ثبت نام دریافت خواهد شد.

sign-content هزینه‌ی راه‌اندازی و نصب این سرویس‌ها، در صورت نیاز کاربر، مطابق مصوبات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، ۱۵,۰۰۰ تومان است.

تعرفه (تومان)
2.000
ترافیک
1 گیگابایت

مبلغ نهایی (تومان)
59.000
79.000
نوع مودم
Tenda - D151
Tenda - D301

star-iconهزینه مودم انتخابی به عهده مشتری میباشد.
star-iconقیمت ها با احتساب مالیات و ارزش افزوده می باشد.

modem edimax icon