Image

راهکارهای سازمانی داده پردازی فن آوا


با توجه تجربیات بدست آمده از فعالیتهای گروه شرکتهای فن آوا طی سالیان متمادی در زمینه ارائه خدمات شبکه های ارتباطی به مشترکین و بهره گیری از پرسنلی فنی و مجرب، ارائه راه کارهای یکپارچه و جامع درچهار چوب تعریف پروژه و اجرای آن برای مشترکین حقوقی در کار گروه ویژه ای مورد بررسی و کارشناسی قرار می گیرد.

از آنجا که گروه شرکتهای فعال فن آوا در حوزه ITC با برخورداری از تجهیزات و مجوزهای لازم امکان ارائه هرگونه خدمات ارتباطی و زیر ساختی در سطح کشور را دارا میباشند.
با در نظر گرفتن شرایط فوق این شرکت آمادگی خود را جهت هرگونه همکاری اعم از :
  • مشاوره
  • طراحی
  • پیاده سازی و اجرا
  • پشتیبانی
در حوزه ارتباطات ICT به سازمانها، شرکتها، موسساست دولتی و غیر دولتی وزارتخانه ها و ... اعلام می دارد.
دیتا سنتر
پهنای باند
تلفن ثابت
شبکه اختصاصی مجازی
برخی از مشتریان داده پردازی فن آوا
Client 1
Client 1
Client 1
Client 1
Client 1
Client 1
Client 1
Client 1

جهت دریافت مشاوره و کسب اطلاعت بیشتر، اطلاعات خود را وارد کنید تا همکاران ما با شما در اسرع وقت تماس بگیرند.