پیشنهادی های ویژه فن آوایی


شرکت داده پردازی فن آوا منتخر است که در راستای مشتری مداری و تامین نیازهای مشترکین، اقدام به طراحی برخی محصولات و سرویس ها ویژه متناسب با نیازهای کاربران گردیده است .

سریس های ویژه پاییزه گیگا مهر

سرویس های گیگا مهر مدت (ماه) حجم داخلی قیمت (تومان)
سرویس گیگامهر، 10 مگ 3 ماهه 600 گیگ 3 ماهه 600 گیگ 159.000
سرویس گیگامهر، 10 مگ 6 ماهه 1200 گیگ 6 ماهه 1200 گیگ 316.500
سرویس گیگامهر، 14 مگ 3 ماهه 900 گیگ 3 ماهه 900 گیگ 199.000
سرویس گیگامهر، 14 مگ 6 ماهه 2000 گیگ 6 ماهه 2000 گیگ 396.000
ویکند بسته مخصوص پنج شنبه ها و جمعه ها
زمان ترافیک داخلی ترافیک بین الملل قیمت (تومان)
یک روزه 120 گیگابایت 60 گیگابایت 23.900
یک روزه 50 گیگابایت 25 گیگابایت 12.100
یک روزه 30 گیگابایت 15 گیگابایت 8.100
یک روزه 10 گیگابایت 5 گیگابایت 2.900
بسته های شبانه (2 تا 7 صبح)
زمان ترافیک داخلی ترافیک بین الملل قیمت (تومان)
سی روزه 200 گیگابایت 100 گیگابایت 14.900
هفت روزه 100 گیگابایت 50 گیگابایت 7.900
یک روزه 20 گیگابایت 10 گیگابایت 2.900
بسته های مهتاب (5 تا 9 شب)
زمان ترافیک داخلی ترافیک بین الملل قیمت (تومان)
سی روزه 92 گیگابایت 46 گیگابایت 85.500
هفت روزه 46 گیگابایت 23 گیگابایت 19.550
یک روزه 6 گیگابایت 3 گیگابایت 2.400
in-box
زمان ترافیک داخلی ترافیک بین الملل قیمت (تومان)
هفت روزه 20 گیگابایت 10 گیگابایت 9.000
یک روزه 10 گیگابایت 5 گیگابایت 2.500
بسته های مخصوص اینستاگرام
زمان ترافیک داخلی ترافیک بین الملل قیمت (تومان)
هفت روزه 80 گیگابایت 40 گیگابایت 35.000
هفت روزه 20 گیگابایت 10 گیگابایت 12.000
جهت دریافت مشاوره و کسب اطلاعت بیشتر، می توانید با شماره 82185-021 داخلی 3 تماس بگیرید و یا جهت تماس کارشناس های ما با شما اطلاعات خود را وارد نمایید.